UnitedKingsom France Germany Italy Spain Poland Hungaria Romainia Finnland

MDK_final_Finlandev-1

Keskiviikkona  joulukuun 9. pnä 2015

Lehdistötiedote

Uusi eurooppalainen kansalaisaloite ”Mum, Dad & Kids” rekisteröidään Euroopan komission toimesta virallisesti joulukuun 15. pnä 2015.

Euroopan komissio on tänään julkistanut päätöksensä rekisteröidä eurooppalainen kansalaisaloite ”Mum, Dad & Kids” (”Äiti, Isä & Lapset”). Tämä tarkoittaa, että aloite pääsee etenemään muodollisesti ja sisällöllisesti Kansalaistoimikunnan 15. lokakuuta ehdotuksen mukaisena.

Kansalaistoimikunta ottaa erittäin tyytyväisenä vastaan tämän päätöksen. Euroopan komissio on näin tunnustanut, että avioliiton määritteleminen ainoastaan yhden miehen ja yhden naisen väliseksi sekä perheen määritteleminen avioliittoon ja/tai biologiseen sukulaisuuteen pohjautuvaksi, on mahdollista EU:n toimivallan puitteissa ja EU:n perustusarvojen mukaista.

Jäsenvaltioiden yhteisesti hyväksymän määritelmän tarpeellisuus kävi ilmeiseksi viime viikolla, jolloin jäsenvaltiot hylkäsivät komission esityksen, jolla EU:lle olisi myönnetty uutta lainsäädännöllistä sekä toimeenpanovaltaa tunnustaa avioliittoa koskevia järjestelyitä. Jäsenvaltiot pelkäsivät esityksen pakottavan ne saattamaan lainvoimaiseksi sellaisen käsitteen ”avioliitosta”, joka olisi radikaalisti ristiriidassa jäsenvaltioiden sisäisen yhteiskuntajärjestyksen kanssa.

Kansalaisaloite ”Mum, Dad & Kids” antaa viimein eurooppalaisille mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiassa, joka on heidän sydäntään lähellä. Lain täytyy heijastaa universaalia inhimillistä todellisuutta, jonka mukaan avioliitto ja perhe muodostavat turvallisen ja vakaan ympäristön, jossa lapset voivat kasvaa sekä isänsä että äitinsä kanssa. Tämä on heille parasta – kuten YK.n lapsen oikeuksien sopimus tunnustaa – ja siksi tämä on myös yhteiskunnan parhaaksi.

Aloitetta ei vielä voi allekirjoittaa, koska sähköinen nimienkeruujärjestelmä ei vielä ole käytössä.  Kansalaistoimikunta tekee parhaillaan työtä komission kanssa, joka on tarjoutunut keräämään kertyvät nimet palvelimelleen varmistaaksemme nimienkeräyksen ajantasaisen alullepanon. Komissio tulee aikanaan tiedottamaan julkisesti aloitteen avautumisesta allekirjoitettavaksi.